bod

TIMELESS ELEGANCE

“MODERN MEETS CLASSIC”

มากกว่า...ด้วยสาธารณูปโภคครบครันในสังคมส่วนตัว

'FULL FACILITIES'

รังสรรค์พิเศษสำหรับลูกบ้านเพียง 31 ครอบครัว

กับส่วนกลางที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว

พร้อมฟังก์ชั่นครบครัน อาทิเช่น

ฟิตเนสวิวสวนสาธารณะ และสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ

มากกว่า...ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม

'UNDERGROUND ELECTRICITY'

สายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ

เพื่อทัศนียภาพความเป็นอยู่ที่งดงามที่สุด

มากกว่า...ด้วยพื้นที่ชีวิตที่กว้างกว่า

'DOUBLE MASTER BEDROOMS'

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับรองรับการอยู่อาศัย

ของครอบครัวให้ความสำคัญของทุกคนในครอบครัว

โดยห้องนอนขนาดใหญ่ สำหรับ พ่อแม่ และปู่ย่า

รวมถึงห้องนอนรองลงไปของลูกๆ

ที่มีความใหญ่เหมาะสม อยู่สบายทุกคนในครอบครัว

มากกว่า...ด้วยความเป็นส่วนตัวกับการออกแบบ...

'DESIGNED FOR PRIVATE LIVING'

แยกฟังก์ชั่นโซน service ออกจากตัวบ้านหลัก

เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย

มากกว่า...ด้วยฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยสำหรับครอบครัวอบอุ่น

CONNECTABLE LIVING SPACE

เชื่อมต่อพื้นที่การใช้ชีวิตของครอบครัวด้วยฟังก์ชั่น

DINING X LIVING X OUTDOOR

มากกว่า...ด้วยความอบอุ่นกับ...

'LIVE HIGH'

ระดับถนนในโครงการเทียบเท่าระดับถนนใหญ่

และระดับพื้นในตัวบ้านยกขึ้นสูงกว่าถนนอีกกว่า 60 ซม.

อยู่อาศัยเหนือกว่าใคร หมดห่วงเรื่องภัยธรรมชาติ

มากกว่า...ด้วยความมั่นใจกับ...

'SOLID FOUNDATION'

ที่ดินบดอัดแน่นไว้นานกว่า 1.5 ปี ก่อนเริ่มสร้าง

เพื่อความแข็งแรงอันสูงสุด ป้องกันการทรุดตัว